Logo - DAD studio


Aktuality Projekty O nás Kontakt

RAJSK ZAHRADA

 Hotel Rajská zahrada v Novém Mst nad Metují 


Nový hotel vznikl na míst bývalé tiskárny, jedné z nejpednjších v dob Rakouska-Uherska, kterou v Novém Mst nad Metují vybudoval Theodor Bohm.
Hotel stojí na skále nad tajemnou, ,,rajskou“ zahradou, pod kterou se dole klikatí meandry eky Metuje.

Pes údolí se otvírají neuvitelné výhledy.
Podle zahrady dostal hotel také jméno -  Rajská zahrada.
V Novém Mst psobil také mj oblíbený architekt Dušan Jurkovi a já se domnívám, i kdy prokázané to není, e drobná stavba malebné verandy, kterou jsme na poátku v areálu objevili, vznikla moná (pro m urit) pod jeho vedením.
Bohuel byla v takovém stavu, e se ji nepodailo zachránit.
Tady jsem také objevila jedno zvláštní okénko, které se stalo hlavním motivem výtvarného manuálu celého hotelu (autoi RETROFUTUREDESIGN nebo-li Matyáš Chochola a Bára Kleinhamplová)
Investor je osvícený mu a tak celá práce na hotelu byla skvlá, i kdy nároná.
Mým cílem bylo navrhnout hotel, jak íkám s  nadsázkou - na pomezí zoufalství a krásy :-) Chci tím vyjádit, e mi šlo v prvé ad o emoce, o radost ze ivota, poezii, úsmv… o výzkum, kde je ta kehká hranice mezi umním a kýem… A o co mi šlo hlavn - o poctu Dušanu Jurkoviovi.

V hotelu najdete designové kousky od  -  Phillip Starck, Patricie Urquoila, Designers Guild, LA PALMA, TON, Bomma, Brokis, a také od mé vlastní znaky Helena Dabujánová.
 

Jediné, co tu zatím chybí, je plovárna, na molu pár houpacích kesel a loka uvázaná u behu... Ale všechno bude.

Tady potom budete moci rozjímat nejen o krásách Nového Msta nad Metují, ale i kráse lidského poínání :-)

Naše projekní kancelá – DAD STUDIO, pipravila projektovou dokumentaci od studie pes dokumentaci pro stavební povolení, provádcí dokumentaci a po projekt interiéru a zárove se podílela na realizaci .

Dkuji všem.

 

Ing. arch. Helena Dabujánová